Trionstav
Trionstav
Hlavní strana
O nás
Politika jakosti
ISO certifikáty
Referenční stavby
Sponzoring
Kontakty

Politika jakosti

POLITIKA KVALITY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Politika společnosti TRIONSTAV s.r.o. vychází z plánování vývoje firmy a je zaměřena na to, abychom poskytovali kvalitní služby, přizpůsobovali se pružně požadavkům trhu ke spokojenosti našich zákazníků a plnili legislativní požadavky vztahující se poskytovaným službám a ochraně životního prostředí. Politiku kvality a ochrany životního prostředí společnosti formulovala jednatelka společnosti v následujících bodech:

Spokojenost zákazníka:

  • Poskytovat komplexní služby našim zákazníkům v nejvyšší kvalitě.
  • Přizpůsobit se požadavkům zákazníků.
  • Zabezpečit přísun nejnovějších informací o stavebních technologiích a materiálech.
  • Poradit s řešením jednotlivých stavebních problémů.

Zlepšování nabízených produktů a služeb:

  • Zlepšovat vnitřní procesy společnosti s ohledem na zlepšování služeb.
  • Stabilizovat nabídky poskytovaných služeb.
  • Plnit všechny nám známé požadavky na poskytované služby.
  • Klást důraz na preventivní přístup.
  • Vzdělávat zaměstnance, zvyšovat jejich odbornost a zodpovědnost.

Zavazujeme se dodržovat ustanovení všech platných právních předpisů a jiných požadavků, ke kterým se společnost zavázala, souvisejících s ochranou životního prostředí, BOZP, PO a s kvalitou produktu.

Tímto se zavazujeme k trvalému udržování a zlepšování zavedeného integrovaného systému managementu.

Tato Politika je veřejně přístupný dokument, závazný pro všechny zaměstnance a organizace pracující pro společnost.

AKCE

Pult centrální ochrany za 1,-Kč
Pokud Vám firma TRIONSTAV s.r.o. postaví RD, provede rekonstrukci RD, bytu, kanceláří, dostanete technické zabezpečení-pult centrální ochrany za 1,-Kč.
více informací


PARTNEŘI

SCSA security

GSERVIS
Copyright © 2021 TRIONSTAV, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved. Created by DesignStudio DRAW CZ